To sve moram pročitati?
To sve moram pročitati?
Počinjem sa ove dvije:-)
Počinjem sa ove dvije:-)
Soba bez knjiga slična je tijelu bez duše.

Marcus Tullius Cicero Ciceron

 • Balić Šimrak, A. (2010). Predškolsko dijete i likovna umjetnost. Dijete, vrtić, obitelj - Likovnost, Vol 16/17 No. 62/63, 2-8.
 • Balić Šimrak, A., Cukrov, S., Grdić, S., Lisac, J.,  Pandl, D., Stojanović-Hauzer, V. (2016). Hrvatska kulturna tradicija i dječje likovno stvaralaštvo. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Balić Šimrak, A. (2017). Razvoj likovnosti u ranoj i predškolskoj dobi: performans-action painting-mekana skulptura-grafika. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Balić Šimrak, A., Bakotić, M. (2018). Dijete, cjelovitost, umjetnost, krug; svašta se može dogoditi u krugu. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
 • Belamarić, D. (1986). Dijete i oblik. Zagreb: Školska knjiga.
 • Bognar, B. (2010). Škola koja razvija kreativnost
 • Damjanov, J (1991). Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga.
 • Dissing Sandahl, I. (2018). Danski odgoj djece. Zagreb: Egmont.
 • Dissing Sandahl, I. (2018). Igra na danski način. Zagreb: Egmont.
 • Grgurić N., Jakubin, M. (1996). Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa.
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
 • Nenadić, S. (2002). Odgoj u jaslicama. Imotski: Naklada Potjeh.
  • Slunjski, E. (2018). Izvan okvira 3 - vođenje: prema kulturi promjeneZagreb: Element.
  • Slunjski, E. (2014). Kako djetetu pomoći da ... (p)ostane kreativno i da se izražava jezikom umjetnosti: priručnik za roditelje, odgajatelje i učitelje. Zagreb: Element.
  • Župančič, T., Duh, M. (2009). Likovni odgoj i umjetnost Pabla Picassa: likovno-pedagoški projekt u Dječjem vrtiću Opatija. Opatija: Dječji vrtić Opatija.