Motivi-točka/krug-Kusama art

2019-11-26

Yayoi Kusama-japanska umjetnica koju prepoznajemo po njezinim točkastim kompozicijama, koje su s vremenom s površine platna prešle i na druge predmete, kao i na čitave ambijente. 

Njezine motive točke i kruga iskoristili smo za likovno stvaralaštvo. Evo kako je to izgledalo.

Tehnike koje smo koristili: TEMPERA I TUŠ

Djeci smo ponudili veliki format papira i crnu temperu.Djeca zajedno stvaraju točkastu kompoziciju na papiru. Nakon sušenja crne tempere ponuđene su im i druge boje kojima djeca popunjavaju međuprostor.

Nakon toga djeca izrađuju pojedinačno vlastitu kompoziciju na A3 formatu. Najprije crtaju krugove crnom temperom, zatim, nakon sušenja, ponuđen im je razrijeđeni tuš u boji.