Iskustva superjunakinja

Superjunakinje BBPart, ZIPart i MARKUNart podijeliti će s vama svoja iskustva i ideje

Teme iz područja likovnosti kojima sam se bavila:

 • Likovnost u vrtiću, vrata u svijet kreativnosti
 • Veliki format u likovnom izražavanju djece predškolske dobi
 • Likovno izražavanje na velikom formatu u funkciji pripreme djece predškolske dobi za buduće tržište rada
 • Slikovnica kao poticaj likovnom izražavanju
 • Grafika kao igra

Likovne teme i područja iz kojih sam proširivala svoja znanja u okviru edukacije Stručno razvojnog centra za likovnost a sa ciljem poticanja likovnog istraživanja i izražavanja djece rane i predškolske dobi:

 • Veliki format

Suvremena umjetnost - Action painting i mekana skulptura

 • Slikovnica
 • Grafika
 • Tisak na tekstilu
 • Kostimografija i scenografija 

Iskustvo stečeno na edukacijama, iskustvo rada unutar skupine, rada s potencijalno darovitom djecom doprinijelo je mom osobnom i profesionalnom razvoju. Kao majka i kao odgojiteljica  izdvajam teme koje ću i dalje nastaviti istraživati i realizirati:

 • Kreativni i inovativni  pristupi u radu s djecom
 • Izrada slikovnice (Vodenkula Molekulić)
 • Od igre do stvaralaštva -1.-3. god

Maleni Artpower junak podijelit ce sa vama svoja iskustva u:

 • Istraživanju različitih likovnih tehnika
 • Putovanje od istraživanja do stvaralaštva
 • Ideje kako se možete igrati sa različitim materijalima


ARTPOWER-"moć" likovnosti

Likovnost u vrtiću možemo promatrati u užem i širem kontekstu. U užem smislu , likovnost se odnosi na izričaj likovnim elementima u ranoj predškolskoj dobi, što je preduvjet za širi kontekst i integraciju s ostalim područjima.Da bi se dijete moglo kreativno /likovno/ izražavati potrebno je da se nalazi u poticajnom okruženju koje je primjereno psihofizičkim osobinama dobi. Tako ćemo u skupini djece 2-3 godine ponuditi mnoštvo velikih površina gdje će do izražaja doći pokreti rukom koji su još uvijek iz ramena ili lakta, pa onda iz šake; kao drugu krajnost, u skupini 6-7 godina psihofizičke, a posebno one fine grafomotoričke sposobnosti zahtjevat će i manje formate i drugačije, zahtjevnije motive i tehnike u likovnom izražavanju. Izgled i opremljenost likovnog centra, te dostupnost i različitost papira, boja i materijala postepeno se mora mijenjati i povećavati. Bogatstvo raznovrsnih materijala preduvjet su istraživanja i kreiranja kako boja i oblika, tako i kompozicija i konstrukcija na papiru i u prostoru.Kreativnost i dobar metodički pristup, te interes djece su dobar pokazatelj koliko je neko sredstvo poticajno. Odgojitelj ima ulogu posrednika između planiranog cilja i dječjeg interesa .Kroz dobru motivaciju , uz poštivanje dječjeg izbora ,potaknut ćemo djecu na likovno izražavanje, istraživanje, kreiranje, učenje. Integracijskim pristupom kroz likovnost možemo "ući" u sva ostala područja.Tako ćemo ,vrlo neposredno, dotaknuti pojmove iz prirode, elementarne matematičke pojmove, govorno izražavanje ili proširivanje spoznaja iz drugih umjetničkih područja. Mogućnosti su neograničene.